APIE MUS

VIZIJA

Atviras, puikiai finansuojamas mokinių ir suaugusiųjų neformaliojo ugdymo centras, sudarantis galimybes Kėdainių r. sav. bendruomenei tenkinti fizinio aktyvumo poreikį ir įgyti naujų kompetencijų.

FILOSOFIJA IR VERTYBĖS

Ugdomosios veiklos pagrindinė vertybė – ugdytinis, kuriam sudarytos sąlygos ugdyti ir puoselėti savo gebėjimus demokratiškoje aplinkoje. Centro bendruomenės veikla pagrįsta demokratijos principais: bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, planų ir veiksmų suderinamumu, kūrybingumu.

MISIJA

Neformaliojo ugdymo įstaiga, sudaranti galimybes įvairaus amžiaus asmenims tobulinti psichines ir fizines galias, įgūdžius, padedanti ugdyti sveiką asmenybę, diegti visą gyvenimą išliekantį poreikį sportuoti.

  • Kėdainių sporto centras – neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.
  • Įsteigimo data – 1954 m. rugsėjo 1 d.
  • Pagrindinė veiklos rūšis – sportinis ir rekreacinis švietimas.
  • Centre mokiniai ugdomi pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos, bokso, plaukimo, teniso ir plaukimo programas.

© 2020 Kėdainių sporto centras. Visos teisės saugomos. Savivaldybės biudžetinė įstaiga.