VALDYMO STRUKTŪRA

Kėdainių sporto centro direktoriaus 2017 02 21 įsakymu Nr. V1-23

© 2020 Kėdainių sporto centras. Visos teisės saugomos. Savivaldybės biudžetinė įstaiga.