UGDYMAS

Centre mokiniai ugdomi pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas:

(paspaudę ant sporto šakos piktogramos galite peržiūrėti išsamesnę informaciją)

© 2023 Kėdainių sporto centras. Visos teisės saugomos. Savivaldybės biudžetinė įstaiga.