MOKESTIS UŽ UGDYMĄ

Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-361 „Dėl Kėdainių sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ mokestis už neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas Kėdainių sporto centre 1 asmeniui – 6,00 Eur/mėn., socialiai remtiniems mokiniams, pristačiusiems pažymas, mokestis mažinamas 50%.

Susimokėti galite internetu, „Perlo“ terminale arba „Lietuvos pašte“ pinigus pervedant į Kėdainių sporto centro sąskaitą AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT537044060001905679, įmonės kodas 191015760.  Mokėjimo paskirtis: už (vardas, pavardė) lankomas (nurodyti sporto šaką ir trenerį) treniruotes.  Mokestis mokamas už einamą mėnesį arba už kelis mėnesius į priekį.

Malonaus bendradarbiavimo!

© 2023 Kėdainių sporto centras. Visos teisės saugomos. Savivaldybės biudžetinė įstaiga.